Moldegaard kiste

GENERELLE BETINGELSER VED OVERNATTING

Disse generelle avtalevilkår gjelder som kontrakt for bestilling av overnatting på Moldegaard, slik at vi kan betjene våre gjester på en best mulig måte.

AVTALEGYLDIGHET

Denne avtalen er bindende fra det tidspunkt kunden har sendt inn bestilling.

AVBESTILLINGER OG ENDRINGER

Avbestillingsfrist for individuell overnatting er 48 timer før ankomstdag. Ved avbestilling etter dette, belastes kunden med 100 % av avtalt rompris. Avbestillinger eller endringer må skje skriftlig til synnove@moldegaard.com.

OPPGJØRSFORM

All betaling skjer med Vipps til #570988 eller med faktura dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Ved fakturering er det ett fakturagebyr på kr 70,-. Kvittering blir tilsendt på e-post ved utsjekk.

DISPONERING AV ROM

Rommene kan disponeres fra kl 1500 ankomstdag til kl 1200 avreisedag. Ankomst etter kl 19.00 må avtales med vertinnen, Synnøve. Ellers frigjøres rommet for videresalg.

PERSONVERN

Ved godkjenning av våre betingelser godtar du også at Moldegaard lagrer dine personopplysninger. Disse opplysningene vil kun bli brukt til å loggføre din aktivitiet hos oss, sende ordrebekreftelser/faktura/kvitteringer og ved eventuell direkte markedsføring.
Du kan når som helst ta kontakt for å få oversikt over hvilke opplysninger vi har, be oss slette opplysningene eller fjerne deg fra vår eventuelle mailingliste – send epost til synnove@moldegaard.com.

MOLDEGAARD FRASKRIVER SEG ET HVERT ANSVAR FOR:

  • Skade, eller tap av: smykker, klær eller verdisaker som ikke er oppbevart mot kvittering
  • Personskade som ikke er en følge av grov uaktsomhet utvist av Moldegaard.

FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor Moldegaards kontroll (Streik, lock out, offisielle eller uoffisielle arbeidsforstyrrelser eller konflikter og uventet mangel på personale, brann, manglende leveranser, naturkatastrofer o.l) gir Moldegaard rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 

GENERELLE BETINGELSER SELSKAPSLOKALER

Disse generelle avtalevilkår gjelder som kontrakt for arrangement på Moldegaard, slik at vi kan betjene våre gjester på en best mulig måte.

GYLDIGHET

Tilbudet er gyldig i 30 dager fra dags dato. Disse regler gjelder i den utstrekning det ikke er truffet annen skriftlig avtale for arrangement av kurs, møter, konferanser, selskap, reisegrupper og lignende – heretter kalt arrangement.

REDUKSJON I BESTILLING

Moldegaard sitt pristilbud er basert på opprinnelig bestilling. Ved endring av arrangementet i forhold til opprinnelig bestilling, vil pristilbudet og møteroms fasilitetene bli vurdert på nytt.

AVBESTILLING

Enhver avbestilling og endring må meldes skriftlig til synnove@moldegaard.com.
Vederlagsfri avbestilling av total bestilling eller nedjusteringer av romreservasjoner kan foretas i henhold til:
 – Inntil 60 dager før ankomstdato kan 100% av det kontraktsfestede arrangementet annulleres vederlagsfritt
 – Inntil 30 dager før ankomstdato kan 50% av det kontraktsfestede arrangementet annulleres vederlagsfritt
 – Inntil 7 dager før ankomstdato kan 10% av det kontraktsfestede arrangementet annulleres vederlagsfritt
 – Ved avbestilling utover dette belastes arrangøren med avtalt pris.

OPPGJØRSFORM

All betaling skjer med Vipps til #570988 eller med faktura dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved fakturering er det ett fakturagebyr på kr 70,-. Moldegaard forbeholder seg retten til å endre avtaleprisen dersom det innføres mva. på tjenester eller andre skatter endres/påføres i løpet av kontrakt tiden.

ARRANGØRENS ØKONOMISKE ANSVAR FOR DELTAKERNE

Arrangøren er ansvarlig for oppgjort deltaker regninger, selv om det er avtalt oppgjør for hver enkeltdeltaker. Moldegaard fakturerer etter avtalt bestilling i sin helhet. Arrangøren står også ansvarlig for skade som påføres Moldegaard som følge av uaktsomhet eller forsettlig opptreden av deltakerne.

DISPONERING AV ROM/LOKALER

Rommene disponeres fra kl 1500 ankomstdag til kl 1200 avreisedag. Annet tidspunkt kan avtales. Lokalene disponeres i henhold til bekreftelse/møteplanlegger.

FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor Moldegaards kontroll (Streik, lock out, offisielle eller uoffisielle arbeidsforstyrrelser eller konflikter og uventet mangel på personale, brann, manglende leveranser, naturkatastrofer o.l) gir Moldegaard rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.