CATERING

Dere er velkommen til å kokkelere på selskapslokalene våre på Moldegaard. Det største av lokalene har storkjøkkenutstyr og det setter noe begrensninger da det krever storkjøkkenerfaring. Det minste lokalet har mindre krevende utstyr og kan brukes av de aller fleste. Flesteparten av våre gjester velger å ha catering levert og holder drikkevarer selv. Kanskje det er en spesiell drue dere samler på ved hver utenlandstur? Det finnes flere alternativer avhengig av når dere begynner med planleggingen til selskapet.

Det varierer når det gjelder duker, servietter og serveringspersonale; noen har behjelpelige familiemedlemmer mens andre ønsker full pakke. På det største lokalet stiller vi med en hus-økonom til en timepris mens arrangementet foregår (dette sikrer både dere og oss og så blir oppvasken tatt underveis).

Under finner dere linker til de leverandørene vi har særs god erfaring med. Du kan stole på at de leverer et nydelig produkt og har dessuten gjestfrie holdninger. Velkommen til bords!