I Mowinckels Ånd

På Moldegaard binder vi sammen fortiden og nåtiden med opplevelser i Mowinckels ånd.

I en kollage av kunst, lokalt håndverk og med den fantastiske Bjørnefjorden som bakteppe ønsker vi å skape en ramme for et opphold som gir gode opplevelser og gode minner. Med hest og kjerre og karjol, følger vi statsministerne Michelsen og Mowinckels fotspor ned alleen til fordrinken ved vannliljebassenget, i den over 100 år gamle parken og det enorme steinbedet.

Vi tar en tur i skyggen av eksotiske Ape-skrekk trær og kanskje Vestlandets største Rhododendron samling samtidig som det elegant skritter dressurhester forbi i suset av trærne og fuglekvitter. I Stallmestergaarden, med Solstrand Hotell som nærmeste nabo, blant Gudes nasjonalromantikk og bondeantikviteter inntas feiringens måltid for opptil 90 gjester.

Tre ganger statsminister

Johan Ludwig Mowinckel, 1870 – 1943, var skipsreder og politiker. I 1902 ble han ordfører i Bergen, den yngste i byens historie. Han representerte Venstre på Stortinget i periodene 1906–09 og 1913–18. I 1921 kom han inn i regjeringen første gang som handelsminister. Året etter overtok han utenriksdepartementet. Deretter var han stats- og utenriksminister 1924–26,1928–31,1933– 35. I 1940 ble han såkalt minister uten portefølje. A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi var i mellomkrigsårene blant de mellomstore både i tank- og linjefart.

Ola Molda var den siste Os-bonden på Moldegaard. Omkring 1610 solgte han til presten Samuel Loss. Siden har gården stort sett vært i stormannseie. Slektsnavn som Wrangell, Schelderup, Pritzler, Meidell, Heidberg og Leganger har vært knyttet til eiendommen før Mowinckel og Reksten. Mange av ”godseierne” har bodd her. En av dem, tyskeren Johan Pritzier, var offiser i hæren. Han bygde nytt hovedhus omkring 1720. Dette er senere flyttet to ganger, først til Osøyro (1884) som kommunehus, og så til Kyrkjeflaten (1986) der det nå gjør tjeneste som kunstgalleri.

Folk av stand og stilling har eid Moldegaard i flere hundre år – og de har hatt gjeve gjester. Da hagen var ung, vandret for eksempel 1700-tallsdikteren Dorotea Engelbrektsdotter her. Da den var moden, ble den besøkt av Christian Michelsen – selve statsmannen fra 1905.

Moldegaard kiste

Moldegaard kiste

Det store hovedhuset som eldre osinger husker, ble bygget av Johan Anton Mohr Mowinckel (1843 – 1918) fra Bergen. Han kjøpte gården i 1883. Sønnen, Johan Ludwig Mowinckel, utvidet huset og parken og så til at gården ble drevet mønstergyldig. Han kjøpte også nabogården Klyve som han la til godset. Dette var storhetstiden for Moldegaard. En liten ”hær” av paktere og tjenestefolk holdt hus og eiendom i praktfull stand. Så kom okkupasjonen. Tyskerne konfiskerte Moldegaard. Etter okkupasjonen ble nytt bolighus bygget nede i parken, mens Statens lærerinneskole i husstell fikk overtatt bruken av det gamle hovedhuset. Skolen ble flyttet til den nye lærerskolen på Landås i Bergen i 1965. Da ble Moldegaards hovedhus revet.

Notater fra befaringer

Liljedammen

Liljedammen

I dag er mye forandret på Moldegaard, men det er ikke vanskelig å få øye på spor etter velmaktstiden. Her følger inntrykk fra befaringer gjort av Andres Kvam i 2005:

Langs Mollavegen, når vi nærmer oss hovedporten, følger vi et imponerende steingjerde. Innenfor solide portsøyler treffer vi på Sjurabekken som renner gjennom eiendommen ned til fjorden. Det er flere broer og fossefall. Det er laget kunstige dammer og breddene er flere steder murt i naturstein. Hageplanen og fotografier viser at Sjurabekken har vært et meget viktig element i hele anlegget.

Huset

Villaen på Moldegaard var bygget i en særpreget kombinasjon av sveitser- og nasjonalromantisk stil. Byggherrene for hovedbygningen og husanlegget var Johan Anton Wilhelm Mohr Mowinckel, men både hus, hage og gårdsdrift ble utvidet og forbedret av Johan Ludwig Mowinckel. Blant annet fikk hovedhuset en ny fløy i 30-årene. Mange av bildene fra storhetstiden viser et hus med stor aktivitet og mange gjester.

Det var mange ansatte på Moldegaard. Dessuten var det ofte gode jobber å få for håndverkere. Vedlikehold, utvidelser og nyanlegg foregikk nesten kontinuerlig.

Mønsterbruket

J.L.M ble presset i Det Nyttige Selskab etter Chr. Michelsen i 1925. Han var en ”suveren leder og fremmer av en rekke store saker”. På sine korte besøk i fødebyen Bergen tok han stadig initiativ til at ”noget maa gjøres ”.

Slik var det også på Moldegaard. Den 1200 mål store eiendommen ble drevet som et mønsterbruk. Eiendommen – med park, jordbruk, hagebruk (frukt og bær) og gartneri ga både skjønnhet og matnyttigheter. På toppen kom det lille ekstra: blådruer.

Fjorden var viktig for de bergenske landstedseierne i Os. De la til sammen beslag på store deler av strandsonen i hele kommunen. Nå, et hundre år etterpå, kan vi på mange måter takke dem fro at stranden ikke er bygget ned.

Stilling og stand

De som har arbeidet på Moldegaard, forteller om gode vilkår og gode minner. Men det er ingen tvil om at standsforskjellene var tydelige.

Under krigen ble hovedhuset på Moldegaard brukt av organisasjonen Lebensborn, en institusjon for barn av norske mødre og tyske fedre. På grunn av dette ville familien Mowinckel ikke flytte inn igjen. Nytt hus ble bygget nede i parken mens det gamle hovedhuset gikk over til skoledrift, Statens lærerinneskole i husstell. Det ble også holdt kurs i husstell for skoler i Os.

I dag er Moldegaard først og fremst et senter for hestesport med ambisjon om å bli et av de aller flotteste i landet. Moldegaard Ryttersportsklubb har utøvere i Norges-eliten og er vertskap for store, nasjonale stevner.

Den tradisjonelle gårdsdriften er det ikke så mye igjen av, bortsett fra oppdrett av kjøttfeet Aberdeen Angus.

Arven

Ved den hvite bro

Ved den hvite bro

Johan Ludwig Mowinckel Reksten (JLMR)

Født 1948 i Chicago, sønn av skipsreder Jens Gran Mowinckel (1918–1950) og amerikanske Carol Montgomery (1917 – 1990). Barnebarn av Johan Ludwig Mowinckel (1870 – 1943) og Julie Gran Mowinckel (1882 – 1972).

JLMR ble i 1965 adoptert av skipsreder Hilmar Reksten (1897 – 1980) da hans mor giftet seg på nytt etter farens død.
Naturlig nok involverte han seg i shipping, og overtok også Moldegaard i 1972 etter sin farmor.

Han utviklet gården til å bli et av Vestlandets største og mest moderne gårdsbruk.