Utleiehytter i Moldafjæra

Moldegaard ønsker å utvide overnattingskapasiteten slik at flere kan få oppleve hvor flott det er her ved Bjørnefjorden. Ved å tilby utleiehytter vil flere få anledning til bo tett på sjøen til hyggelige priser. Her vil gjester kunne oppleve det å bo i sjøkanten mens ryttere og selskapgjester vil få bo i nærhet til anlegget. Dette vil hjelpe gården med supplering av nødvendige inntekter til driften slik at anlegget kan forbli åpen for besøkende. Kanskje det til og med vil komme Oselvar båter til utleie slik at man kan ta seg ut på fjorden?

Plassering av hytter

Arealet tiltenkt dette formålet ligger på Moldafjæra, like bak naustene ved stranden. Stranden og grusveien er en del av gården mens de koselige naustene er i eie av både gård og hyggelige naboer. Strandsonen og tilgangen til denne vil fortsatt være tilgjengelig for alle etter utbygging. For å komme til dette området parkerer man på samme plass som er tilrettelagt for de som ønsker å ta seg ut til Smievågen (flott område som er utleid til Bergen og Omland Friluftråd). Grusveien er forbeholdt eierne av naustene og ved spesiell tillatelse for å skåne det flotte området og sikre ferdselen for myke trafikanter.

Ikke bare planlegges det for 14 små hytter og 4 badstuer men det er i tillegg ønskelig å pusse opp det gamle sagbruket. Her blir et naturlig samlingspunkt for gjestene og det blir gjerne mulig å leie bygget til selskapeligheter. Det vil også komme nye bord og benker for alle sammen å nyte. Området skal bli koselig for både oss Osinger og andre besøkende.

Plan sagbruket utsende fra sjøen

Område for hytter markert i lysegrønn

 

 

Håndlaget med naturens varer

Hyttene er laget av Iglucraft og er tilpasset det nordiske klimaet. De er håndlaget av naturlige varer og blir skånsomt plassert i landskapet på Moldegaard. Hyttene vil ligge bak naustene man ser av bildet over og blir dermed lite synlig fra sjøen eller til sjenanse for naboer. Man kan lese mer om disse populære hyttene på hjemmesiden til produsenten: https://iglucraft.com/

Vi ønsker alle velkomne til vakre Bjørnefjorden og gleder oss til å se denne spennende planen bli til realitet.

 

Foreslått utleiehytte

Foreslått utleiehytte innsikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreslått badstuehytte utsikt

Foreslått utleiehytte utsikt